Ai đó đã lấy hoa trên mộ bố tôi

Lần nào tôi cũng thấy nhân viên dọn dẹp, lấy chậu hoa bỏ sang một bên góc. Vậy mà bây giờ lần nào tôi ra cũng thấy chậu hoa biến mất.

Ai đó đã lấy hoa trên mộ bố tôi

Lần nào tôi cũng thấy nhân viên dọn dẹp, lấy chậu hoa bỏ sang một bên góc. Vậy mà bây giờ lần nào tôi ra cũng thấy chậu hoa biến mất.

Chuyển từ thở sang nuốt

Bình thường, một cơn ho làm văng vật lạ ra ngoài và mở ống không khí trở lại. Nhưng nếu ho không công hiệu, nạn…

KIẾN THỨC TỔNG QUÁT

LÀM ĐẸP

BÁC SĨ ƠI

VIẾT CHO NHAU

KIẾN THỨC TỔNG QUÁT

LÀM ĐẸP

BÁC SĨ ƠI

VIẾT CHO NHAU

TIN MỚI NHẤT