RV-banner

Hoa Kỳ và Orange County

Biden muốn huy động FEMA, VBQG mở phòng chích ngừa COVID-19 cả nước

Chính quyền sắp nhậm chức của ông Biden cũng sẽ “nhanh chóng bắt đầu” cố gắng phân phối vaccine đến nhà thuốc tây địa phương trên cả nước.

Cần Biết Về Phòng, Chống Dịch

Thế Giới

Chuyên gia WHO điều tra COVID-19 bị Trung Quốc không cho nhập cảnh

Người đứng đầu Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) nói toán chuyên gia điều ra COVID-19 của họ đã bị ngăn không cho nhập cảnh Trung Quốc.

Việt Nam

VIDEO về COVID-19