Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH đến ngày 31 Tháng Giêng, 2021

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
Địa chỉ: P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Điện thoại: (714) 837-5998, (714) 371-7967, (714) 553-3478, (714) 553-5790
Email: [email protected], [email protected]
Website: ,

Ân nhân và mạnh thường quân:

-Bà QP Trần Hoa Đức, San José, CA, $300
-Nguyễn Tom, San José, CA, $1,000
-Nguyễn Nhã Linh, Sacramento, CA, $100
-Nguyễn Nhã Phương, Sacramento, CA, $100
-Võ Thị Đông Thi, San José, CA, $100
-Ô.B. Nguyễn Văn Bảo, Sacramento, CA, $100
-Nguyễn Liên & Lê Thương, $200
-Nhóm Thân Hữu Phú Quốc, $300
-Phan M. Khiết, San José, CA, $350
-Kim Đỗ Broker, Fountain Valley, CA, $400
-Catherine Ánh Tuyết, Portland, OR, $500
-Hội Cựu Giáo Sinh Sư Phạm Qui Nhơn Bắc Cali, $500
-Nhóm Sưởi Ấm, Garden Grove, CA, $1,000
-Huỳnh Liên, $50
-Đinh Tú Ngọc, .San José, CA, $100
-Nguyễn Đức Nhuận, $100
-Lưu Thảo, $100
-Diệu Huyền, $100
-Ô.B. Phan Tôn Nữ Hà & Phan Tùng, San José, CA, $100. (Còn tiếp)

Thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:

-Lê Đường, Bà Rịa, SQ: 66/206301/B1/CLQ. Phỏng hai tay.
-Nguyễn Bường, Bà Rịa Vũng Tàu, SQ: 66/151327/HS/ND. Mù mắt trái. Bị thương hai tay.
-Thân Văn Nhu, Đồng Nai, SQ: 78/100443/B2/BĐQ. Cụt chân trái.
-Trần Văn Hơn, Đồng Nai, SQ: 64/190907/HS1/CLQ. Liệt tay phải.
-Phan Văn Bé, Trà Vinh, SQ: 515384/B2/CLQ. Cụt tay trái.
-Nguyễn Văn Nhị, Trà Vinh, SQ: 52/515612/HS/ĐPQ. Bị thương ở đầu.
-Nguyễn Văn Bí, Vĩnh Long, SQ: 54/610753/B2/ĐPQ. Mù mắt trái.
-Nguyễn Văn Hai, Kiên Giang, SQ: 45/M01090/NQ. Gãy tay phải.
-Nguyễn Văn Quận, Sóc Trăng, SQ: 55/M04485/NQ. Mù mắt trái. Cụt ngón cái chân trái.
-Phạm Văn Hiến, Sài Gòn, SQ: 61/138645/B1/CLQ. Cụt chân phải.
-Hồ Văn Dê, Sài Gòn, SQ: 70/146966/B1/BĐQ. Cụt bàn chân trái. (Còn tiếp) [qd]

Có thể bạn quan tâm