Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 27 Tháng Mười Hai, 2020

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
Địa chỉ: P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Điện thoại: (714) 837-5998, (714) 371-7967, (714) 553-3478, (714) 553-5790
Email: [email protected], [email protected]
Website: ,

Ân nhân Đại Nhạc Hội kỳ 12:

-Đào Anna (phở Minh Pagoda), Sacramento, CA, $200
-Ô.B. Nguyễn T. Minh, Sacramento, CA, $200
-B. Trần Thị Bích Nga, Sacramento, CA, $200
-Ô.B. Nguyễn Lam Sơn, Sacramento, CA, $200
-Vietnamese Senior Association, Sacramento, CA, $200
-The Mai Family, Elk Grove, CA, $200
-Ô.B. Nguyễn Trí Thanh, Fair Oaks, CA, $200
-Trần Hung, Stockton, CA, $200
-Phan Nguyên Rick, Rancho Cordova, CA, $500
-Đặng T. Oanh, Sacramento, CA, $500
-Trần Huyền Gwen, Sacramento, CA, $500
-Ô.B. Huỳnh T. Mai Hoa, Sacramento, CA, $500
-Ô.B. Nguyễn Hoa Văn, Vallejo, CA, $500
-Hậu Duệ VNCH Sacramento, Sacramento, CA, $500
-Bôn Đình Vũ, Sacramento, CA, $500
-Khóa 3/72 SQTB Thủ Đức, Costa Mesa, CA, $2,000
-Trần M. Khánh, Oakland, CA, $50
-Nguyễn Đang Ngọc, Oakland, CA, $50
-Trương Ngọc Hiệp, San José, CA, $50
-Ô.B. Nguyễn Trinh, San José, CA, $100
-Trần Đình Lộc, San José, CA, $100
-Nguyễn Văn Hột, Lowell, MA, $100
-Trần Văn Vượng, $100
-J.T.Võ Chiropractic, Inc., Oakland, CA, $500
-Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, San José, CA, $1,000
-M.D. Trần Công Luyện Louis, San José, CA, $1,000
-Chiến Hữu Trần Văn Tấn, Sacramento, CA, $50
-Chiến Hữu Đinh Thị Yến, $50
-Hà Liễu, San José, CA, $100
-Lâm Sỹ Hùng (Khoa 72F), $100
-Trần Tình (Dad của Ngọc Thảo Golden Trust), San José, CA, $100
-Tiệm Vàng Kim Lan, Sacramento, CA, $100
-Chiến Hữu Nguyễn Thi Hảo, Sacramento, CA, $100
-B. QP Lương Huỳnh Anh, Nam Cali, $500
-Phở Áo Sen, Oakland, CA, $500
-Tiệm Vàng Kim Mỹ, San Diego, CA, $512
-Nguyễn Thạc Thanh, San José, CA, $50
-Nguyễn Minh Đường, San José, CA, $50
-Ô. Phan Thanh Hùng, $100
-Lưu Tiên, Fremont, CA, $100
-Trần Hiếu Lai, San José, CA, $100
-Lê Hồng Lệ (Cựu GS Trung Thu), San José, CA, $100
-GĐ Huỳnh Ty, San José, CA, $300
-Ô.B. Nguyễn Xuân Thông & Trương Thi Hiền, San José, CA, $400
-Hội Quan Ái Hải Ngoại Bắc Cali, San José, CA, $500
-Đệ Tam Kim Ngưu, K26 SVSQ HQ Nha Trang, Milpitas, CA, $1,150
-Minh Châu, $20
-Nguyễn Anh Thư, $20
-Nguyễn Phụng, $50
-Vũ Hương, $100
-Trần Thị Tam, $100
-Đỗ Khánh Vân, Arlington, TX, $200
-Trần Kim $200. (Còn tiếp)

Thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:

-Trương Kiêm, Bình Thuận, SQ: 66/206536/CLQ. Cụt chân phải.
-Văn Chất, Bình Định, SQ: 205419/NQ. Cụt chân trái.
-Phùng Ngọc Châu, Khánh Hòa, SQ: 61/400690/B2/CLQ. Cụt tay trái.
-Đặng Văn Bưng, Khánh Hòa, SQ: 60/801046/TQLC. Cụt chân phải.
-Bùi Văn Khánh, Ninh Thuận, SQ: 47/535857/ĐPQ. Cụt chân phải.
-Trịnh Thiển, Khánh Hòa, SQ: 68/406898/TrU/ĐPQ. Gãy xương quai xanh.
-Hồ Văn Định, Khánh Hòa, SQ: 60/402109/TS/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân phải.
-Nguyễn Ngọc Quí, Khánh Hòa, SQ: 63/411755/TS1/CLQ. Gãy chân trái.
-Dương Công Tỉnh, Khánh Hòa, SQ: 63/201123/TS/CLQ. Cụt bàn chân trái.
-Nguyễn Khắc Can, Khánh Hòa, SQ: 74/418872/CLQ. Gãy chân phải.
-Đinh Đắc, Khánh Hòa, SQ: 113323/NQ. Gãy tay trái. Gãy chân phải.
-Lê Nhỏ, Khánh Hòa, SQ: 75/408949/TS/ĐPQ. Cụt bàn chân phải. (Còn tiếp) [qd]

Có thể bạn quan tâm