Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 3 Tháng Giêng, 2021

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
Địa chỉ: P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Điện thoại: (714) 837-5998, (714) 371-7967, (714) 553-3478, (714) 553-5790
Email: [email protected], [email protected]
Website: ,

Ân nhân và mạnh thường quân:

-Ô. B. Trang Bang Trinh, Bristow, VA, $10
-Ô. B. Trần Văn Vinh, Westminster, CA, $20
-Ô. B. Nguyễn Tấn Daniel, Santa Ana, CA, $20
-Shell Oil Company Foundation Matching Gifts Program, Princeton, NJ, $40
-Ô. Bùi T. Vân, Garden Grove, CA, $50
-Ô. B. Hồ Văn Diệp, Aliso Viejo, CA, $50
-Ô. B. Nguyễn M. Hiếu Michael, Westminster, CA, $100
-Ô. B. Phan Công Ngồi, Madison, WI, $100
-Ô. Lê P. Chương, Homestead, FL, $100
-Ô. Đông David, Arlington, TX, $100
-Lê M. Daniel, Barrington, RI, $100
-Tôn Văn & Nguyệt Châu, San José, CA, $300
-Ô.B. Huỳnh M. Tánh & TT Lê Quang Lập, San José, CA, $300
-Hoa Sĩ Phạm Ngọc Ziệp, Newark, CA, $1,000
-Huỳnh Mỹ Vân, San José, CA, $20
-Nguyễn Thị Ngọc Dung, San José, CA, $20
-Quách KÍnh, Sunnyvale, CA, $20
-Ô.B. Thái Văn Hòa, Milpitas, CA, $100
-Trần Hậu, San José, CA, $100
-Dr. Hoàng N. Thanh + Thân Thị Nhân Đức, San José, CA, $100
-Tôn Nữ Mai, San José, CA, $200
-Tôn Nữ Hoài Bắc, .Brentwood, NY, $200
-GĐ. Trần Văn Bình, San José, CA, $500
-Lương Thị Bạch Liên, San José, CA, $500
-Ẩn Danh, $20
-B. Hoàng Thị Phiên DBA L’amour Fashion, San José, CA, $50
-Dr. Tôn Nữ An, San José, CA, $100
-Võ Andrew, San José, CA, $100
-Trần Duy Cường, San Lorenzo, CA, $150
-Nguyễn Bích Paul, San José, CA, $150
-Nguyễn Thị Thìn, Santa Clara, CA, $200
-Ô.B. Trương Thị Hoa Diên, Chestnut Hill, MA, $200
-Ô.B. Vũ Hoàn & Các Bạn, San José, CA, $200
-Gia Đình Cố Thiếu Tá Nguyễn Văn Tươi, El Monte, CA, $7,588
-Nguyễn Đông, San José, CA, $50
-Cao Yet, Fremont, CA, $50. (Còn tiếp)

Thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:

-Nguyễn Văn Tốt, Bình Dương, SQ: 63/129376/B2/CLQ. Bị thương ruột già.
-Lê Văn Dưỡng, Đồng Nai, SQ: 58/110539/HS/CLQ. Gãy chân trái.
-Thạch Phương, Vĩnh Long, SQ: 894717/NQ. Gãy tay phải.
-Bùi Văn Hải, Hậu Giang, SQ: 72/519308/B2/CLQ. Gãy bàn tay trái.
-Nguyễn Văn Đức, Kiên Giang, SQ: 70/520490/CLQ. Gãy tay phải.
-Giang Mi, Trà Vinh, SQ: 45/224348/TS/CLQ. Gãy chân trái.
-Ngô Thái, Cà Mau, SQ: 49/408583/TU/ĐPQ. Bị thương tay phải.
-Hồ Minh Ngọc, Sóc Trăng, SQ: 52/624698/B2/CLQ. Gãy tay trái.
-Nguyễn Thanh Tùng, An Giang, SQ: 54/604460/B1/ĐPQ. Cụt ba ngón chân phải.
-Vũ Văn Sa, Cần Thơ, SQ: 69/140373/TS/ND. Gãy chân trái. (Còn tiếp) [qd]

Có thể bạn quan tâm