Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ngày 21 Tháng Ba

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
Địa chỉ: P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Điện thoại: (714) 837-5998, (714) 371-7967, (714) 553-3478, (714) 553-5790
Email: [email protected], [email protected]
Website: , g

Ân nhân và mạnh thường quân:

-Hùng Vĩnh & 1 TQLC, Garden Grove, CA, $100
-GĐ Lưu Hữu Lễ, Garden Grove, CA, $750
-Hội Lực Lượng Đặc Biệt, Westminster, CA, $400
-Ô.B.Nguyễn Thanh Thiệt, Honolulu, HI, $20
-B. Nancy Blair, Westminster, CA, $20
-Ô. Nguyễn T. Kelvin, Ewa Beach, HI, $30
-Phạm Dung, Anaheim, CA, $50
-Ô.B.Nguyễn Văn Đệ, Santa Ana, CA, $50
-Ô. Nguyễn Văn Khai, Anaheim, CA, $50
-B. Nguyễn Kiều Loan, Dallas, GA, $50
-B. Hứa B. Barbara, Fountain Valley, CA, $100
-Nguyễn Tường Anh, Fountain Valley, CA, $100
-Ô.B. Phạm Kim Thoa, Westminster, CA, $100
-Nguyễn H. Anh, Garden Grove, CA, $200
-Phan Lạc Hoàng Anh, Houston, TX, $200
-Ô. Phan V. Ken, Warner Robins, GA, $250
-Ô.B. Bùi C. Thắng, Milpitas, CA, $300
-B. Nghiêm Phúc Diễm, Bonita, CA, $300
-B. Phạm Thị Nga, Yorba Linda, CA, $650
-B. Phạm Thanh Thủy, Yorba Linda, CA, $300
-B. Phạm Thị Mỹ, Yorba Linda, CA, $300
-Ô. Đặng Tony, Santa Ana, CA, $200
-Ô.B. Trương Q. Minh, Orange Park, FL, $20
-Ô.B. Lê Hoàng Nhan Nghĩa, Irvine, CA, $20
-Ô.B. Nguyễn Ngọc Phúc, Simi Valley, CA, $25
-Ô.B. Trịnh T. Bích Đào, Silver Spring, MD, $30
-Ô.B. Lê Phúc, Sacramento, CA, $50
-Ô. Nguyễn Kim Thanh, Seattle, WA, $100
-Ô.B. Trịnh Long, San Rafael, CA, $100
-Ô.B. Epic Spaces, LLCHouston, TX, $150
-B. Trần V. Vân, Newark, CA, $200
-Ô.B. Hà Long, Houston, TX, $200
-Ô.B. Nguyễn V. Thân & Bích Liên, Irvine, CA, $1,000
-Ô. Võ V. Muộn, San José, CA, $40
-Ô. Trần T. Tuyến, Chicago, IL, $50
-Ô.B. Trần Phú Thọ, San Diego, CA, $50
-Nguyễn Kim Vinh, Westminster, CA, $100
-Ô.B. Đặng Q. Tâm, San José, CA, $100
-Lý Mười, Newton, MA, $100
-B. Nguyễn L. Nicole, Santa Ana, CA, $100
-Ô. Nguyễn V. Louis, Norfork, VA, $100
-Ô.B. Nguyễn Văn Phùng, Richardson, TX, $100
-B. Nguyễn K. Evelyn, Westminster, CA, $100
-Ô.B. Nguyễn Văn Lân, San Diego, CA, $200
-Ô.B. Đổ Đình Nam, Scranton, PA, $50
-Ô.B. TQLC Lê Quý Lợi, Garden Grove, CA, $100
-Hội Cựu Học Sinh Khải Định 48-55 Nam Cali, Irvine, CA, $1,000
-LeTech Manufacturing, INC, Santa Clara, CA, $2,000
-Ta Minh Anh, Houston, TX, $150
-Thanh Huong-Hoa Si, Houston, TX, $100
-Dr. Tom C Nguyen, Houston, TX, $200
-Ha Kim Thuc, Houston, TX, $100
-Thinh Uyen Dao, Houston, TX, $100
-Xuan Khuong, Houston, TX, $50
-K H Nguyen & T A Nguyen, Houston, TX, $150
-Thanh T Vu, Katy, TX, $150
-Kim D Nguyen, Sugarland, TX, $300
-Phuong Bui & Phong Bui, Houston, TX, $150
-Lan Q Ngo & Huong H Pham, Missouri City, TX, $600
-Andy T Pham, Cypress, TX, $150
-Michael C Nguyen, Houston, TX, $150
-Cao Danh Nguyen & Thuy Duong Thi Nguyen, Houston, TX, $300
-Dien Huy Dang & Chi Lien Nguyen, Rancho Cordova, CA, $100
-Hang B Buhse & John R Buhse, Maple Grove, MN, $100
-Mai Tuyet Pham, Kemah, TX, $230
-Tran Anh Tu, Houston, TX, $100
-Giang N Trinh, Houston, TX, $50
-Bao T Tran & Phuc T H Nguyen, Houston, TX, $500
-Giang M le & Hap Hoang, Houston, TX, $100
-Pham Kim Long & A.T – K L Vu, Houston, TX, $100
-Thao T Vu & Ngoc Bich Vu, Houston, TX, $130. (Còn tiếp) [qd]

Có thể bạn quan tâm