Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ngày 28 Tháng Ba

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
Địa chỉ: P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Điện thoại: (714) 837-5998, (714) 371-7967, (714) 553-3478, (714) 553-5790
Email: [email protected], [email protected]
Website: ,

Ân nhân và mạnh thường quân:

-Ô.B. Bùi Lê Bảo, Annandale, VA, $200
-Ô. Vũ Trương, Wichita, KS, $200
-Ô.B. Nguyễn Kim Vẹn, Wichita, KS, $200
-Ô.B. Tăng Michael, Irvine, CA, $200
-Ô.B. Nguyễn Trọng Tường, Alexandria, VA, $200
-Ô.B. Trịnh Lan Anh, Cypress, CA, $300
-Law office of Anh Quốc Duy Nguyễn, Inc., Garden Grove, CA, $500
-Fidelity Charitable, Cincinnati, OH, $500
-The Nguyễn Family, Milpitas, CA, $1,000
-Cộng Đồng Spokane, WA, Spokane, WA, $1,110
+Ô.B. Phạm Huỳnh $200
+Ô.B. Phùng Tuất $100
+Ô.B. Trần Úa $100
+Ô. Phạm Bang $50
+B. Lê Châu $50
+B. Lâm Hương $50
+Fantacy Nails (Tuấn) $150
+Top Nails (Hào) $50
+Ô. Nguyễn Toàn, DC $50
+Ô. Phạm Phú, Canada $50
+Dương Châu (Chợ Thái) $50
+Chợ Thái $50
+Cô Phi $15
+B. Xuân $20
+Ô. Phạm Lịch $75
+B. Diệp Tài $50
-Ô. Vương Văn Ninh, Blaine, MN, $50
-Nguyễn Thu Hoàng, Midwest City, OK, $50
-Trần Ngọc Cầm, San José, CA, $100
-Trần Đông, San Diego, CA, $100
-Ô.B. Đặng Chi, Burien, WA, $100
-Ô.B. Nguyễn Cư Jason & Huỳnh Ngân Kim, Brooklyn Park, MN, $100
-Ô.B. Trần Tiến, San José, CA, $100
-Ô.B. Trần Q. Hiệp, Gaithwersburg, MD, $100
-Đỗ Ni, Westminster, CA, $100
-Ô.B. Lê M. Trang Khiêm, Bowling Green, KY, $150
-Ô.B. Lê Văn Tú, Albany, NY, $200
-B. Nghiêm Tuyết Nhung, Westminster, CA, $200
-Ô. Huỳnh Long Thành, Westminster, CA, $200
-Ô.B. Hoàng M. Hạnh, Fountain Valley, CA, $400
-Nguyễn Thùy Linh, Houston, TX, $500
-Ô.B. Đoàn Thị Thanh-Hà, Grand Prairie, TX, $1,000
-Ô. Âu Thao, Tucson, AZ, $100
-Chuong H Pham & An Thi Pham, Sugarland, TX, $50
-Kim Thoa Khuc, Houstuon, TX, $200
-Thi Thi Hoang 7 Hiep Van Nguyen, Sugarland, TX, $100
-Truong Thanh Nhan /Dien Dinh Nguyen & Trang Bui, Sugarland, TX, $200
-Thu Hang Tran & Toan V Duong, Richmond, TX, $100
-Khanh D & Quang S Pham, Pearland, TX, $100
-Kim D Nguyen, Sugarland, TX, $100
-Khuong Tran & Bui Thang, Milpitas CA, $200
-Tien Thu Nguyen & Lan Vu, Sugarland, TX, $200
-Minh Chau Thi Tang & Binh Ngo, San Francisco, CA, $100
-Bich Nguyen M D, Houston, TX, $500
-Chan H Khuong & Xuan T K Khuong, Houston, TX, $50
-Bich Hai T Duong D. D. S, San Jose, CA, $100
-Khanh D & Quang S Pham, Pearland, TX, $60. (Còn tiếp) [qd]

Có thể bạn quan tâm