Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 14 Tháng Hai, 2021

Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
Địa chỉ: P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Điện thoại: (714) 837-5998, (714) 371-7967, (714) 553-3478, (714) 553-5790
Email: [email protected], [email protected]
Website: ,

Ân nhân và mạnh thường quân:

-Ô.B. Nguyễn Nho, Federal Way, WA, $100
-Ô.B. Phan N. Từ, Rock Hill, SC, $100
-Ô.B. Nguyễn Văn Tòng, Houston, TX, $100
-Ô.B. Trịnh Công Thành, Lancaster, PA, $100
-Ô.B. Hồ Văn Cảnh, Westminster, CA, $100
-Ô.B. Hà Thân Mến, Virginia Beach, VA, $100
-Ô.B. Nguyễn N. Anh, Garden Grove, CA, $100
-Ô.B. Ninh Khanh Dương, San José, CA, $100
-Ô.B. Lê Lý Trần, Garland, TX, $100
-Ô.B. Lê D. Daniel, Barrington, RI, $100
-Ô.B. Phùng Thiên, San Diego, CA, $100
-Ô.B. Nguyễn V. Tâm, Midway City, CA, $150
-B. Nguyễn Nga, Huntington Beach, CA, $200
-Ô.B. Trần Quang Mỹ, Westminster, CA, $200
-B. Khưu Thị Ba, Pleasantville, NJ, $200
-Ô.B. Hà Long, Houston, TX, $200
-Ô.B. Nguyễn Mỹ Hoa, Modesto, CA, $200
-Ô.B. Vũ Mai, DDS, Inc., Garden Grove, CA, $200
-Ô.B. Hoàng Thị Mừng, Garland, TX, $200
-Ô.B. Vương Đức Hậu Jonathan, Huntington Beach, CA, $200
-Ô.B. Mai T. Biên, Anaheim, CA, $200
-Ô.B. Nguyễn Thanh Hằng, Austin, TX, $250
-Ô.B. Nguyễn Ngọc Thuyết, Orlando, FL, $400
-Ô.B. Phan Cao Sung, Panorama City, CA, $400
-Ô.B. Trang Bang Trinh, Bristow, VA, $10
-Nguyễn Yểm, San José, CA, $20
-B. Lê Thị Minh, Pensacola, FL, $50
-Ô.B. Trần Minh Tâm & La A. Tuấn, Fountain Valley, CA, $50
-Võ Kim Huế, Westminster, CA, $50
-B. Phạm Thị Mai Lan, Garden Grove, CA, $50
-Thái Chương, Garland, TX, $50
-Ô.B. Trần Đào, Garden Grove, CA, $50
-Ô.B. Đoàn T. Tracy, Covina, CA, $50
-Ô.B. Nguyễn Đức Bộ, Santa Ana, CA, $50
-Ô.B. Đỗ Kim Bảng, Cumming, GA, $50
-B. Bùi Thị Mai Loan, Falls Church, VA, $50
-B. Lương B. Hiền, Irvine, CA, $100
-Ô.B. Đông X. Nương, Marietta, GA, $100
-Ô.B. Bùi Mỹ Đức, Grand Terrace, CA, $100
-Ô.B. Huỳnh T. Bich Liên, San José, CA, $100
-Ô. Lương Chí, Renton, WA, $100
-Ô.B. Trần Thị Kim Nga, Davie, FL, $100
-Ô.B. Phạm Mai, Fountain Valley, CA, $100
-Ô.B. Phạm Thị Nghĩa, Tacoma, WA, $100
-Ô.B. Trần Dương Dean, Pflugerville, TX, $100
-Ô.B. Đặng Tam, Fremont, CA, $100
-Trần Nghĩa, San José, CA, $50
-Nguyễn Hà Helen, $100
-Nguyễn Hữu Lê, Seatle, WA, $100
-Phan Tiên, San José, CA, 100
-Lê T. John, San José, CA, $200
-Nguyễn Tin, San José, CA, $500
-Hà Quỳnh Jimmy, Cupertino, CA, $500
-Nguyễn Thảo Duyên hồi hướng cho mẹ Bà Trần Thị Nga, Milpitas, CA, $500
-Khán Giả Trung Tâm Asia Missouri, Minneapolis, MN, $1,140
-Lee Sandwiches, tổng số vừa bán vừa cho tiền mặt là $7,348
-Đặng Long, Milpitas, CA, $200
-Nga Ong, $200
-Lee Sandwiches, Food cho TNV, $4,248
-Ca sĩ Ngọc Điệp, $1684
-Nguyễn Văn Nghiêm, Scotts Valley, CA, $100
-Nguyễn Thị Thủy, Hayward, CA, $ 100
-Ngô Đình Nam, San José, CA, $200
-Nguyễn Hoàng Quân, Houston, TX, $1,919. (Còn tiếp)

Thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:

-Thạch Xương, Trà Vinh, SQ: 69/519813/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
-Võ Hoàng Lai, Hậu Giang, SQ: 52/687028/HS/ĐPQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Thanh Sơn, Vĩnh Long, SQ: 72/147169/TU/ĐPQ. Cụt chân trái.
-Lê Văn Sơn, Sài Gòn, SQ: 63/125572/TS/CLQ. Cụt hai chân.
-Lê Văn Sướng, Sài Gòn,, SQ: 63/123929/B1/CLQ. Mù hai mắt.
-Nguyễn Văn Ty, Sài Gòn, SQ: 349102/NQ. Cụt hai tay.
-Đinh Văn Mến, Sài Gòn, SQ: 70/136067/HS/CLQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Sơn, Tiền Giang, SQ: 49/286096/TS/ĐPQ. Cụt hai chân.
-Nguyễn Văn Sanh, Long An, SQ: 75/142634/B2/BĐQ. Cụt chân phải. (Còn tiếp) [qd]

Có thể bạn quan tâm