Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ có ban thường vụ mới

SANTA ANA, California (NV) – Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ vừa bầu ban thường vụ mới, nhiệm kỳ 2021-2023, qua cuộc họp trực tuyến mới đây, thông báo báo chí của tổ chức này gởi ra hôm 14 Tháng Giêng cho biết như vậy.

Xổ số Vietlott hôm nayĐược biết, trong cuộc họp thường lệ được tổ chức vào ngày 11 Tháng Giêng, các thành viên hội đồng bầu ra các vị trí sau đây:

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ năm 2017. (Hình minh họa: Dân Huỳnh/Người Việt)

-Chủ tịch: Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng

Xổ số Vietlott hôm nay-Phó chủ tịch Nội Vụ: Hoà Thượng Thích Minh Nguyện

-Phó chủ tịch Ngoại Vụ: Linh Mục Phạm Ngọc Hùng

Xổ số Vietlott hôm nay-Tổng thư ký: Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu

-Phó tổng thư ký: Ông Nguyễn Khanh

Xổ số Vietlott hôm nay-Thủ quỹ: Mục Sư Lê Minh

Xổ số Vietlott hôm nayHội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ được thành lập năm 1993, trụ sở đặt tại Nam California, với mục đích xây dựng và đoàn kết các tôn giáo dựa trên tinh thần bình đẳng, tương kính và tương trợ, bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa của dân Việt, và hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực tôn giáo, văn hóa, giáo dục, và xã hội nhằm phục vụ quyền tối thượng của con người.

Các tôn giáo trong Hội Đồng Liên Tôn gồm có Cao Đài Giáo, Công Giáo, Chính Thống Giáo, Phật Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo, và Tin Lành Giáo.

Mỗi tôn giáo đề cử hai (2) thành viên đại diện và hai (2) thành viên danh dự vào hội đồng.

Nhiệm kỳ của Ban Thường Vụ Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ là hai năm.

Xổ số Vietlott hôm nayChức vụ chủ tịch được luân phiên giữa các tôn giáo, và chủ tịch mời các thành viên vào ban thường vụ.

Thành viên Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ hiện nay gồm có:

Xổ số Vietlott hôm nay-Cao Đài Giáo: Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng và Hiền Tài Dự Phong Ngô Thiện Đức.

Xổ số Vietlott hôm nay-Công Giáo: Linh Mục Vincent Phạm Ngọc Hùng, Linh Mục Micae Mai Khải Hoàn, Linh Mục Gioan Trần Công Nghị, và ông Nguyễn Khanh.

Xổ số Vietlott hôm nay-Chính Thống Giáo: Giáo Sĩ Joseph Mai Biên.

Xổ số Vietlott hôm nay-Phật Giáo: Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, và Hòa Thượng Thích Minh Tuyên.

-Phật Giáo Hòa Hảo: Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, ông Trang Văn Mến.

-Tin Lành Giáo: Mục Sư Lê Minh, Mục Sư David Đoàn, và Mục Sư Nguyễn Minh Quang. (Đ.D.)

Có thể bạn quan tâm