Trump Plaza ở Atlantic City bị hủy bỏ, với 3,000 cọc mìn

NV Breaking News 17/02/2021
Trump Plaza, một thời làm ăn huy hoàng ở Atlantic City, New Jersey, bị hủy bỏ hôm Thứ Tư, 17 Tháng Hai, với 3,000 cọc mìn kéo sập tòa nhà.
Có thể bạn quan tâm