Tìm nguyên nhân của mất ngủ

Để đánh giá độ trầm trọng của sự mất ngủ, ta cũng nên cho bác sĩ biết xem ta đã bị mất ngủ từ lúc nào, liên tục hay có từng lúc...

TIN MỚI NHẤT

TIN XEM NHIỀU NHẤT