Tưởng nhớ nhà báo Phạm Kim

Tất cả loại tình cảm trên đời này cũng như cây cỏ, không vun đắp thì nó sẽ héo tàn, và chết. Tôi thật đáng trách.

Thương tiễn Nguyễn Lương Vỵ

Nghe tin nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ mất ngày 17 Tháng Hai, tôi thật bàng hoàng, mặc dù biết Vỵ mổ tim đã gần ba năm.

Hôm qua – Hôm nay – Hôm sau

Trái tim đã ngưng đập, nhưng tiếng hát không tắt lịm, trái lại, còn truyền, lan mạnh hơn bao giờ hết trong cộng…

Tiễn người

Mười một năm bên nhau hơn mười năm đầm ấm/ Ba mươi năm cách/ Giờ thật sự mới chia lìa

Lệ Thu, vĩnh biệt

từ đó giọng trầm bay khuất núi/ ngàn năm còn vọng tiếng oanh ca.

CÁO PHÓ

PHÂN ƯU

CẢM TẠ

Tưởng Nhớ

Tưởng nhớ nhà báo Phạm Kim

Tất cả loại tình cảm trên đời này cũng như cây cỏ, không vun đắp thì nó sẽ héo tàn, và chết. Tôi thật đáng trách.

Thương tiễn Nguyễn Lương Vỵ

Nghe tin nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ mất ngày 17 Tháng Hai, tôi thật bàng hoàng, mặc dù biết Vỵ mổ tim đã gần ba năm.