Vĩnh biệt nhà báo Phạm Kim

LTS: Bài vở và hình ảnh liên quan đến Trang Tưởng Nhớ, xin gửi về [email protected]ươi-viet.com
***
Nhà báo Phạm Kim. (Hình: Võ Thành Đông)

 

Hoài Niệm
(tưởng nhớ người bạn, người đồng nghiệp)
Seattle đang vào xuân
Bổng sét nổ giữa chừng
Khi nghe tin bạn mình vừa về nước Chúa!
Phạm Kim ơi… Phạm Kim !!!
Nhớ khi xưa một thuở
Tình cờ ta biết nhau
Thời gian ấy nhằm vào, năm một nghìn chín trăm tám bốn
Nơi văn phòng bừa bộn
Tờ Nhân Chứng nguyệt san
Bạn lừ khừ đến bàn đưa tôi xấp giấy nháp
Chữ viết tay khá dài
Có đề tài ngồ ngộ
Người “Anh Ba Thủy Bộ”
Tôi ngấu nghiến đọc qua
Lối viết ấy thiết tha, Bạn nhắc lại chuyện xa
Thuở mới làm lính thủy
Gặp chỉ huy dũng khí, Bạn vẫn mãi tôn vinh
Dù lúc ấy chúng mình đã là thân tị nạn
Ta đã trở thành bạn
Từ lúc đó đến nay
Duyên kỳ ngộ một ngày
Tôi dọn về Tây Bắc
Chắc số phần sắp đặt, hai đứa lại gặp nhau
Hai tờ báo trước sau
Phương Đông và Người Việt
Thiểu số người không biết, nói hai đứa cạnh tranh
Bởi bọn họ không rành
Hai ta là bằng hữu
Đường lối báo cứ thủ, trong lòng luôn anh em
Người tinh ý khi xem, nhận ra ngay là bạn
Covid đã giới hạn
Nhóm bạn bè gọi nhau
Những mẫu chuyện tầm phào vẫn qua phôn rôm rả
Không gặp được mùa hạ, giờ đã hết mùa đông
Kim sao lại nỡ lòng rời tâm đồng bạn hữu
Biết đời không vĩnh cửu
Sao lòng mãi bàng hoàng
Bạn về nước Thiên Đàng
Vợ con còn ở lại
Giữa cuộc đời hiện tại đã mất bóng chồng, cha
Những kỷ vật trong nhà mãi còn chân dung cũ
Nước mắt nào cho đủ
Khóc một người thương xa
Ngủ an bình Bạn ta
Giấc ngàn thu vĩnh biệt
Ngày sau đường sinh diệt
Ta rồi cũng gặp nhau
Người ở lại thương đau, một vòng xoay nhân thế
Tấm thân này không kể
Chỉ những điều đã qua
Bạn để tiếng thơm xa vì tâm lành tánh thiện
Những số báo cống hiến
Hình ảnh viết công phu
Sẽ lưu dấu ngày sau những gì Kim để lại
Bạn đã vừa qua ải
Thoát tục lụy trần gian
Trên cõi Thánh Thiên Đàng
Có vòng tay của Chúa
Seattle, ngày 01 tháng Tư, 2021
KH/ Võ Thành Đông
Có thể bạn quan tâm